Wat is het doel van de Participatiewet?

Het doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen (met of zonder arbeidshandicap) aan het werk te krijgen. Het invoeren van de Participatiewet moet bovendien zorgen voor een besparing op de totale kosten voor uitkeringen. Het idee achter de Participatiewet is dat iedereen die kan werken, dit ook naar vermogen dient te doen. Het UWV zal in de periode van 2015 tot en met 2018 alle dossiers van de Wajong opnieuw doornemen, om te beoordelen wie kan werken. Alleen wie absoluut niet in staat is om te werken, en geen enkel vooruitzicht op herstel heeft, valt niet onder de Participatiewet en zal de arbeidsongeschiktheidsuitkering behouden.