Aandelen

Wanneer u een aandeel van een bepaald bedrijf koopt, koopt u als het ware een stukje van dat bedrijf. Indien “uw” bedrijf later winst maakt zal u hiervan in sommige gevallen rechtstreeks meegenieten in de vorm van een jaarlijkse winstdeelname. En ook zonder die jaarlijkse uitkering zal u op termijn uw aandeel kunnen verkopen voor een aanzienlijk hogere prijs dan het u gekost heeft. Indien uw bedrijf echter minder goed presteert, of in het slechtste geval in faling gaat, deelt u mee in de klappen. Als u veilig wil spelen kiest u dus best voor aandelen in oudere bedrijven met een goede reputatie. Voor meer winst kan u er voor kiezen een kleinere som, die u in het slechtste geval zou kunnen missen, te investeren in meer risicovolle bedrijven.