Beleggingsfondsen

Als onervaren particuliere belegger kiest u best voor een fonds, dat u laat beheren door uw investeringsbankier of makelaar. Fondsen bestaan in verschillende formules, waarover verder mee, maar hebben alle als gemeenschappelijk gegeven dat ze het gegroepeerde geld van investeerders groeperen en verspreid beleggen in een waaier van aandelen en obligaties. Het grote voordeel van deze spreiding is dat er binnen die korf van beleggingen altijd wel sterk presterende elementen zitten, die op die manier de eventueel tegenvallende resultaten van enkele andere compenseren. Een ander voordeel van deze formule is het gegeven dat uw investeringen beheerd worden dor iemand met kennis van zaken, waardoor uw garantie op een uiteindelijk rendement verhoogt en u uzelf heel wat hoofdbrekens bespaart. Binnen het aanbod aan beleggingsfondsen heeft u dan nog de keuze tussen tak 21 en 23, beveks en structured notes.

Tak 21 staat voor een vorm van levensverzekering waarbij men u zowel uw kapitaal als een vooraf vastgestelde rente daarop garandeert. De bonus ligt in et feit dat de aan u op de einddatum uitgekeerde rent hoger kan liggen dan het vooraf afgesproken bedrag maar nooit lager. De keerzijde van de medaille is dan weer dat uw winst waarschijnlijk nooit spectaculair zal zijn. Een mogelijk hoge rendement kan u krijgen door te beleggen in Tak23 fondsen, die grotendeels volgens dezelfde formule als hun Tak 21 broer opereren, zij het zonder enge waarborg voor zowel kapitaal als rente. Een Bevek mag u vergelijke met de Tak21, maar dan zonder het element levensverzekering. Buiten dit element is er nog een belangrijk verschil. Zo garandeert het Bijzonder Beschermingsfonds voor Deposito’s en Levensverzekeringen u, zelfs wanneer uw bank, verzekeraar of makelaar in faling zou gaan, u een terugbetaling van al uw Tak21 producten tot een gezamenlijke som van 100.000 euro.

Wanneer het u ondertussen een beetje begint te duizelen en u beide formules u eigenlijk wel aanspreken. Wanneer u zekerheid belangrijk vindt maar eigenlijk toch ook wel graag een hoog rendement zou willen, kan u ook nog kiezen voor structured notes. Dit soort fondsen combineert in bepaalde mate het beste van twee werelden, waarbij de return van een bepaald percentage van uw investering gegarandeerd is, terwijl het resterende percentage tegelijkertijd belegt wordt in meer risicovolle elementen, met een potentieel hoger rendement.