Obligaties

Een obligatie moet u zien als een soort lening aan een bedrijf, instelling of land. Daarbij stelt men dadelijk bij aankoop een tijdstip vast waarop dit bedrag, uiteraard met rente, aan u moet worden terugbetaald. Ook in dit geval wordt de veiligheid van uw investering volledig bepaald door de stabiliteit en het al dan niet succesvol zijn van het gekozen bedrijf. Obligaties uitgegeven door naties of daaraan min of meer verbonden instellingen, denken we bijvoorbeeld aan de ‘Union des kolonies de Congo’, waarin rond 1900 massaal werd ge├»nvesteerd, werden traditioneel als veilig beschouwd. Na de recente gebeurtenissen in onder meer Griekenland, is dit axioma echter niet langer van kracht. Wel kan u een bepaalde mate van zekerheid halen uit de ratings die aan landen en bedrijven door erkende bureaus worden toegekend, en die gelden als een voorspelling over de waarschijnlijkheid van een terugbetaling.