Opties

In zijn meest algemene betekenis is een optie een afsprak die u maakt om een bepaald iets gedurende een bepaalde tijd voor u te reserveren. Denk bijvoorbeeld aan de optie om een huis te kopen. Volgens hetzelfde principe kan u ook opties kopen op bepaalde beleggingsproducten zoals aandelen. U spreekt daarbij met de verkoper af dat u voor een bepaalde tijd, meestal enkele dagen, het recht heeft om een bepaald aandeel aan een vooraf vastgestelde prijs aan te kopen. De eventuele meerwaarde vindt u dan in de intrinsieke waarde op het ogenblik dat u uw optie neemt de verwachtingswaarde van dat aandeel tegenover. De intrinsieke waarde kan u in het beste geval op korte termijn winst opleveren, wanneer u bijvoorbeeld een optie neemt voor 100 euro en dit voor een aandeel dat op het ogenblik dat u effectief betaalt, en dus ook weer kan verkopen, 110 euro waard is. Gokken op de verwachtingswaarde van een optie werkt volgens net hetzelfde principe maar dan op de langere termijn.