Welke gevolgen heeft de Participatiewet voor de Wajong?

Het invoeren van de Participatiewet heeft een aantal gevolgen voor personen met een Wajong-uitkering. De Participatiewet vervangt een groot deel van de Wajong, dit betekent dat alleen volledig arbeidsgehandicapten nog recht hebben op een Wajong-uitkering. Het UWV zal in de periode 2015 tot en met 2018 de dossiers doornemen om te bepalen wie nog in aanmerking komt voor een Wajong-uitkering volgens de criteria van de Participatiewet. Wie nu een Wajong-uitkering heeft en minder dan 100 procent is afgekeurd, kan door het UWV worden verwezen naar de bijstand.

Gevolgen Participatiewet voor de Wajong

Het invoeren van de Participatiewet heeft o.a. de volgende gevolgen:

  • Alleen wie nooit meer kan werken heeft mogelijk recht op een Wajong-uitkering.
  • Het UWV zal de dossiers van de oude Wajong (toegewezen voor 2010) opnieuw bekijken om vast te stellen wie kan werken.
  • Het UWV zal naar aanleiding van het bestuderen van de dossiers deze groep verdelen in Wajong-gerechtigden die niet kunnen werken en Wajong-gerechtigden die wel kunnen werken.
  • Personen met een Wajong-uitkering die nooit meer kunnen werken behouden hun uitkering.
  • Personen met een Wajong-uitkering die wel kunnen werken krijgen hulp bij het vinden van werk. Per 1 januari 2018 zal de hoogte van de uitkering voor deze groep aangepast worden: ze ontvangen dan maximaal 70% van het minimumloon.