Welke gevolgen heeft de Participatiewet voor de Wet Sociale Voorzieningen?

Het invoeren van de Participatiewet heeft een einde gemaakt aan de Wet Sociale Voorzieningen (WSV). Het is sinds 1 januari 2015 niet meer mogelijk om in aanmerking te komen voor de Wet Sociale Voorzieningen. Ook personen met een WSV-indicatie, die op de wachtlijst voor een WSV-plek stonden, zullen deze plek niet toegewezen krijgen. Voor personen met een WSV-plek en een vast dienstverband verandert met de invoering van de Participatiewet niets: ze behouden hun salaris en baan.

Gevolgen Participatiewet voor de Wet Sociale Voorzieningen

Het invoeren van de Participatiewet heeft o.a. de volgende gevolgen:

  • Personen die voor 31 december 2014 een WSV-dienstverband met een vast contract hebben gekregen behouden hun recht op salaris en een plek in de sociale voorziening tot de AOW-leeftijd.
  • Personen die voor 31 december 2014 een tijdelijk WSV-dienstverband hebben gekregen behouden hun recht op salaris en een plek in de sociale voorziening voor de duur van het contract. Gemeenten zijn niet langer verplicht om hen een nieuw dienstverband aan te bieden wanneer het contract wordt beëindigd.
  • Personen met een WSV-indicatie, zonder een WSV-dienstverband, komen niet langer in aanmerking voor een plek in de sociale voorziening.
  • Het creëren van meer 125.000 extra banen moet zorgen dat deze groep aan het werk kan. Wie door de invoering van de Participatiewet geen recht meer heeft op een plek in de sociale voorziening, krijgt voorrang op deze extra banen. Het creëren van deze extra banen zal plaatsvinden tot en met 2026.