Welke gevolgen heeft de Participatiewet voor de Wet Werk en Bijstand?

Het invoeren van de Participatiewet heeft als gevolg dat voor alle bijstandsgerechtigden dezelfde arbeidsverplichtingen gelden. Gemeenten zijn bovendien verplicht om de uitkering te verlagen, wanneer niet aan deze verplichtingen wordt voldaan. Ook wordt de hoogte van de bijstandsuitkering verlaagd voor bijstandsgerechtigden die hun woonkosten met iemand kunnen delen.

Gevolgen Participatiewet voor de Wet Werk en Bijstand

Het invoeren van de Participatiewet heeft o.a. de volgende gevolgen:

  • Alle bijstandsgerechtigden zijn verplicht aangeboden werk te aanvaarden en te behouden. Bijstandsgerechtigden zijn verplicht voor hun werk maximaal 3 uur per dag te reizen.
  • Wie een bijstandsuitkering ontvangt is verplicht een tegenprestatie te leveren in de vorm van (onbetaalde) maatschappelijke activiteiten.
  • Bijstandsgerechtigden die hun woonlasten kunnen delen met een persoon van minimaal 21 jaar krijgen te maken met de zogenaamde kostendelersnorm. Hierdoor wordt de bijstand verlaagd voor wie de woonlasten kan delen.
  • Alleenstaande ouders vallen onder een lagere bijstandsnorm, maar worden gecompenseerd door een verhoging van het kindgebonden budget.
  • ¬†Bijstandsgerechtigden moeten de Nederlandse taal voldoende beheersen om zo hun kansen op het vinden van werk te vergroten. Het weigeren van het leren van de taal heeft gevolgen voor de hoogte van de uitkering.