Welke gevolgen heeft de invoering van de Participatiewet?

Het gevolg van de invoering van de Participatiewet is o.a. dat bijstandsgerechtigden allemaal te maken krijgen met dezelfde arbeidsverplichtingen. Ook voor personen met een Wajong-uitkering kent de invoering van de participatiewet gevolgen: alleen wie geen enkele mogelijkheid heeft om te werken, komt nog in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Het invoeren van de Participatiewet heeft ook gevolgen voor de Wet Sociale Voorzieningen (WSV). Het is per 1 januari 2015 niet meer mogelijk om in te stromen in de WSV. Ook personen met een WSV-indicatie komen door de invoering van de Participatiewet niet langer in aanmerking voor een WSV-plek.